Hakkımızda

Vakfımız topluma ve günümüz gençliğine hizmet etmeyi kendine amaç edinen eğitim severlerin Peygamber efendimiz (S.A.V)’in “İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olanıdır” buyruğundan ilham alarak gönüllerinde yaşattıkları mefkureleri yeşertmek gayesiyle 27/04/2010 tarihinde kurulmuştur.

Başkan:
Murat BİLGİ
11.02.1978 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mersin’in Tarsus ilçesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 2002 yılında bitirdi. Anestezi uzmanlığını Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD’dan 2009 yılında aldı. 2012 yılında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD’da göreve başladı. Halen Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD de Doç. Dr. olarak görev yapmakta olup ALGOLOJİ bilim dalı başkanlığı görevini yürütmektedir.

Başkan Yardımcısı:  
Abdulhamit EŞ
AİBU İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi

Üyeler:
Hüseyin PAÇAL (muhasip üye)
Numan AKPOLAT
Tahiri MUTLU

Vakfın Misyonu; Ülke insanımızın özellikle de genç nesillerimizin günümüz koşullarında karşılaşması muhtemel maddi ve manevi badireler karşısında zarar görmemesini temin edip maddi manevi terakki etmiş fertler yetiştirerek insanlığa faydalı nesiller meydana getirmektir.

Vakfımızın Vizyonu; Vakıf malının zerresini dahi zayi etmenin zümrelerin helakına yol açabilecek katiyette mühim bir mesele olduğunun şuur ve idrakinde olarak vakfımızın mevcut olanaklarını en etkili biçimde değerlendirip vakfımızın yetişkinlere özellikle de gençlere yönelik faaliyet sahasını hız kesmeden genişletme bilinciyle yoluna devam etmektir.

Vakıf Faaliyetlerimiz; Günümüz insanının ihtiyaçları muvacehesinde belirli periyotlarla konferans ve seminerler tertip etmek, gençlerimizin eğitim yaşantılarına zinde bir biçimde devam edebilmeleri için onların sosyoekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte insan onuruna yakışır konaklama mekanları tesis ederek ülkemiz gençliğinin hizmetine sunma ve imkanlar ölçüsünde de ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olanakları sağlamaktır.

Bolu Abant Eğitim Vakfı insanların doğru ve güzel eğitim konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur.

Vakıf Nedir?

“İnsanlara faydalı olabilecek herhangi bir mülkü veya bu mülkün gelirini Allah’ın mülkü hükmünde kabul ederek temlik ve temellükten daimi olarak alıkoymaktır.”
Tanımdan çıkan sonuçlar:

  1. Vakıf malın mülkiyeti Allah’a aittir.
  2. Vakıf malın menfaati insanlara aittir.
  3. Vakıf süresizdir.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir