Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamıza

Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamıza

24.04.2020 Cuma Hutbesi Hakkında Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamızadır.

Sayın ve Çok Değerli Diyanet İşleri Başkanımız,

Bu mübarek Ramazan ayında emr-i ilahiyeyi hafife alan ve Ramazan ayına saygı göstermeyen azgın ve sapık gruplara karşı, hakikat-ı Kuraniyeyi müdafaa etmek ve genç nesillerin iffet ve ismetini, namus ve şerefini muhafaza etmek her müminin ciddi bir görev ve sorumluluğudur.

Beşerin dünyevi ve uhrevi kurtuluşunun ebedi reçetesi olan o ulvi ve kudsi Sada-yı Kur’aniyenin, Güneş gibi zahir o Kelam-ı ilahiyenin gür, berrak beyanının yanında, bazı nadanların beyanlarının hiçbir değeri yoktur.

Sayın Başkanımız,

Yaptığınız tebliğden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun, elbette ta kıyamete kadar hak söylenecek, hakikat duyurulacaktır. Asla endişe etmeyiniz. Çünkü kalb-i külli ve vicdan-ı umumi yanınızdadır. Zatınıza sıhhat ve afiyet diliyor, sizi bütün ruhumuzla kucaklıyoruz.

MEŞVERET CEMAATİ adına DİVAN HEYETİ