Hüsnü Ağabey’den Ayasofya Teşekkürü

Hüsnü Ağabey’den Ayasofya Teşekkürü

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

Muhterem Reis-i Cumhurumuz Receb Tayyib Erdoğan Beyefendiye,

Evvela: Efendimizin (asv) beşareti, Fatih’in milletimize emaneti, müminlerin senelerden beri mahzunane açılmasını beklediği, hem bu kahraman milletin ebedî bir medâr-ı şerefi ve Kur’ân ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yâdigârı olan Ayasofya’yı, beşyüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmek nimet-i uzmasına nail olan siz Reis-i Cumhurumuzu ve alem-i islamı umum Nur talebeleri namına tebrik ediyorum.

Saniyen: Muazzez Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin ziyaretine gelen merhum Ahmed Feyzi Efendi bazı ehadis-i şerifenin İstikbal’e matuf ihbaratından bahsettiğinde Üstadımız “söylediklerin doğru, fakat ben o müjdeleri göremeyeceğim Hüsnü görecek” buyurmuşlardı. Bu yirmi seneye yakındır Anadolu’da yapmış olduğunuz hizmetleriniz, müslümanlar için yaptıklarınız, milletin huzuru, refahı ve güvenliği için gayret ve çalışmalarınız herbirisi ayrı ayrı teşekkürü icab ettirdiği gibi bütün bu hizmetlerin manen taçlanması manasını deruhte eden Ayasofyayı açmanız bütün minnet ve teşekkürün fevkindedir. Allah sizlerden razı olsun diye dua ediyoruz ki tadad edilen müjdeleri görmemize vesile oldunuz ve oluyorsunuz.

Salisen: Böyle büyük bir müjdeyi görmeye vesile olduğunuz gibi ben de size büyük bir müjde veriyorum, şöyleki; Başvekil Menderes Emirdağ’ına geldiğinde Üstadımızla selamlaşmış sonra da iki mebusunu Üstadımıza göndermişti. Üstadımız onlar vasıtasıyla Menderes’ten bir isteği de “Ayasofyanın müzahrefattan temizlenerek hakiki ve asli vaziyetine çevrilmesi” olmuş ve eklemişti “eğer bunu yaparsan yıkılmaz kuvvet bulursun!”
Ben de bu altmış sene önce verilen müjdeyi size ilan ediyorum.
Muhterem Cumhurbaşkanımız!
İnşaallah büyük kuvvet buldunuz!

Umum Nur Talebeleri Namına
Bediüzzaman Hz.’nin Hizmetkarı ve Talebesi
Hüsnü Bayramoğlu