Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler hakkında

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً

Yani “Bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar.” (Enfal:25; Sözler: 182)

Kahramanmaraş merkezli olarak vukua gelen ve çok geniş bir bölgede zayiata yol açan deprem musibetinden ehl-i iman kardeşlerimizin ve memleketimizin en az zayiatla kurtulmasını bütün ruh-u canımızla temenni ve dua ediyoruz. Muazzez Üstadımızın tesellîdâr ifadeleriyle; “O musîbetteki gazab ve hiddet içinde, onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o mâsumların fânî malları, onların hakkında sadaka olup, bâkî bir mal hükmüne geçtiği gibi, fânî hayatları dahi bir bâkî hayatı kazandıracak derecede, bir nevi şehâdet hükmünde olarak, nisbeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azabdan büyük ve dâimî bir kazancı kazandıran bu zelzele, onlar hakkında, aynı gazab içinde bir rahmettir.” (Sözler: 183)

Deprem bölgesindeki musibetzede kardeşlerimiz başta olmak üzere yardıma muhtaç ehl-i imanın acil ihtiyaçlarının karşılanması için bölgedeki kardeşlerimizle yapılan görüşmelerde, nakdi yardımların daha acil ve suhuletle ulaştırılabileceğine dair kanaatlerinden dolayı, Vakfımız uhdesinde açılan “Deprem Yardım Hesabı” ile toplanan yardımlar afet bölgelerine gönderilmiştir. Ayni yardım kapsamında Vakıf gönüllülerimiz tarafından toplanan malzemeler ise AFAD aracılığı ile afet bölgelerine iletilmek üzere teslim edilmiştir. Bolu Çivril bölgesinde yer alan AFAD merkezinde vakıf gönüllülerimiz yardım için mesai harcamıştır. Afet bölgelerine yardım ve ziyaret için bizzat Vakıf gönüllülerimiz ulaşım sağlamıştır.

Bolu Abant Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu