Hakkımızda

Vakfımız topluma ve günümüz gençliğine hizmet etmeyi kendine amaç edinen eğitim severlerin Peygamber efendimiz (S.A.V)’in “İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olanıdır” buyruğundan ilham alarak gönüllerinde yaşattıkları mefkureleri yeşertmek gayesiyle 27/04/2010 tarihinde kurulmuştur.

Başkan:

Yusuf ÖCEL

Başkan Yardımcısı:   

Ali Osman ÇALIK

Üyeler:
Hakan Tahiri MUTLU (muhasip üye)
Gökhan EĞİLMEZ
Hasan Saltuk DURAK

Vakfın Misyonu; Ülke insanımızın özellikle de genç nesillerimizin günümüz koşullarında karşılaşması muhtemel maddi ve manevi badireler karşısında zarar görmemesini temin edip maddi manevi terakki etmiş fertler yetiştirerek insanlığa faydalı nesiller meydana getirmektir.

Vakfımızın Vizyonu; Vakıf malının zerresini dahi zayi etmenin zümrelerin helakına yol açabilecek katiyette mühim bir mesele olduğunun şuur ve idrakinde olarak vakfımızın mevcut olanaklarını en etkili biçimde değerlendirip vakfımızın yetişkinlere özellikle de gençlere yönelik faaliyet sahasını hız kesmeden genişletme bilinciyle yoluna devam etmektir.

Vakıf Faaliyetlerimiz; Günümüz insanının ihtiyaçları muvacehesinde belirli periyotlarla konferans ve seminerler tertip etmek, gençlerimizin eğitim yaşantılarına zinde bir biçimde devam edebilmeleri için onların sosyoekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte insan onuruna yakışır konaklama mekanları tesis ederek ülkemiz gençliğinin hizmetine sunma ve imkanlar ölçüsünde de ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olanakları sağlamaktır.

Bolu Abant Eğitim Vakfı insanların doğru ve güzel eğitim konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur.

Vakıf Nedir?

“İnsanlara faydalı olabilecek herhangi bir mülkü veya bu mülkün gelirini Allah’ın mülkü hükmünde kabul ederek temlik ve temellükten daimi olarak alıkoymaktır.”
Tanımdan çıkan sonuçlar:

  1. Vakıf malın mülkiyeti Allah’a aittir.
  2. Vakıf malın menfaati insanlara aittir.
  3. Vakıf süresizdir.