Latin Amerika Nur Talebelerinden Diyanet İşleri Başkanı’na Mektup

Latin Amerika Nur Talebelerinden Diyanet İşleri Başkanı’na Mektup

Latin Amerika Nur Talebelerinden Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’e Mektup

Çok Muhterem Diyanet İşleri Reisi Prof. Dr. Mehmet Görmez Beyefendi, 24,12,2014

Bizler, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vekil bıraktığı talebeleri nezaretinde, yaklaşık 4 yıldan bu yana Latin Amerika’da Risale-i Nur’la İman ve Kur’an hizmetleri ile meşgul olmaktayız. Bu süre içerisinde sırasıyla Arjantin, Brezilya, Şili ve Peru’da medreselerimz açıldı. İlk 3 yıl içinde Sözler, Mektubat, Şualar, Lemalar ve Asa-yı Musa ile birlikte onbeş küçük risalenin tercüme, tashih ve basımına muvaffak olduk. Bu eserleri Üniversite ve hapishane kütüphanelerine hediye ettik. Kitap fuarları, internet, broşür dağıtımı, posta yolu ve her hafta yaptığımız “la luz de la fe (nur-u iman)” radyo programı ile de binlerce kişiye bu Kur’an hakikatlerinin ulaşmasına çalışmaktayız. Şimdiye kadar yüze yakın kişi Risale-i Nurların İspanyolca tercümelerini okuyarak İslamiyet’le şereflendiler. Bu hizmetlerimizi istikamet ve ihlasla sürdürebilmemiz için dualarınızı istirham ediyoruz.

Bizler, iman hizmeti niyetiyle Türkiye’den Güney Amerika’ya altı ay veya bir yıl gibi bir süre için muvakkaten gitmiştik. Fakat Oradaki Müslim ve gayri Müslimlerin, hatta ateistlerin Kur’an ve İman Hakikatlerine ne kadar muhtaç olduklarını bizzat müşahede ettiğimizden, daha geriye dönemedik. Çalışmalarımızı elimizden geldiğince artırarak sürdürmemize rağmen bütün Latin Amerika’ya ulaşmanın zorluğunu da görüyorduk. İmkan yetersizliğinden sınırlı sayılarda basabildiğimiz risaleleri birçok ülkeye gönderdik, fakat bunlar o ülkelerin ihtiyacını karşılamaktan ziyade sadece birkaç kişi veya aile ile sınırlı kalıyordu. Bununla beraber, Risalelerin matbaalarda basılamadığı yıllarda teksir makinesi veya elle yazarak çoğaltan ilk nur talebelerin yaptığı gibi, ulaşmakta güçlük çektiğimiz ülkelerdeki nur talebeleri, fotokopi ile neşriyata devam etmekteler. Biz acaba nasıl daha fazla ülkeye ve insana ulaşır da omuzlarımızdaki bu ağır yükün sorumluluğunu bir nebze olsun azaltırız diye düşünmekteyken, bizi çok mesrur eden, Diyanet işlerinin Latin Amerika Müslüman Dini Liderler zirvesini organize ettiğini öğrendik ve elimizden geldiğince destek verdik. Amerika Müslüman topluluğu başkanı Mazen Mokhtar’ın da ifade ettiği gibi, “Ümmetin dertleri ile dertlenen, İslam Aleminin lideri Türkiye” olarak bu meseleye kemal-i ciddiyetle devlet nezdinde sahip çıkılması, bize şükür dolu bir nefes aldırdı ve “Elhamdülillah” dedirtti. Zira gayet az olan bizlerin bu ulvi vazifenin ifasında kıymetli ve büyük ellere ihtiyacımız vardı.

Dört gün boyunca farklı ülkelerden gelen farklı zatlardan duyduğumuz ortak ihtiyaç, İspanyolca İslami kaynak noktasında çok büyük eksiklik olmasıydı. Nikaragua, Belize, Guatemala, Surinam, Uruguay, Honduras, Ekvador gibi ülkelerin temsilcileri, bunları bizzat dile getirenlerin sadece bir kısmıydı.

Bu bağlamda bizler Latin Amerika Nur talebeleri olarak da, Üstadımızın bizzat 1951’de bir mektup yazarak dönemin Diyanet İşleri Reisi Ahmed Hamdi Efendi’den Risale-i Nurların diyanet eliyle basılmasını istediği gibi, Risale-i Nurlar’ın İspanyolca ve Portekizce Tercümeleri başta olmak üzere, mümkünse başka lisanlarla da, yine diyanet eliyle basılıp Güney ve Orta Amerika ülkelerine gönderilmesini bütün ruhumuzla arzu ediyoruz. Çünkü bu vesile ile bütün Latin ve Orta Amerika’da İman, Kur’an ve İslamiyet adına büyük inkişafların olacağına inanıyoruz. Buna muvaffakiyetiniz için dua ediyoruz.

Latin Amerika Nur Talebeleri Namına

Lorena LARA, Ahmet Hasan KARADAŞ, Arif EBCİM, Abdullah ÖZEN, Eyüp KÖŞKER, Adem KÖSE, Ramazan TOPDAŞMehmet BAŞARAN, Enes ABİDOĞLU, Hüseyin DOĞRU, Halil HAKKOYMAZ, İsa KÖSE

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir